Visual 1

Biesstraat 72-74 Heythuysen

Omschrijving

 

ALGEMEEN

Adres
Biesstraat 72-74, 6093 AE te Heythuysen

Vraagprijs
€ 225,= per m² kosten koper

Aanvaarding
In overleg

Perceelsgrootte
Circa 1.600 m², meer of minder grond is bespreekbaar

BOUWVOORSCHRIFTEN

Woning

 1. Enkel een vrijstaande woning is toegestaan.
 2. De woning dient levensloopbestendig te worden uitgevoerd. 
 3. De voorzijde van de woning dient in de voorgevelrooilijn van de bestaande  woningen Biesstraat  72 en Biesstraat 74 te worden gerealiseerd.
 4. De breedte van de woning dient minimaal 6 meter te bedragen.
 5. De goothoogte van de woning mag maximaal 7 meter bedragen.
 6. De nokkhoogte van de woning mag maximaal 10 meter bedragen.
 7. De afstand tussen de zijdelingse perceelsgrenzen dient minimaal 3 meter te  bedragen.
 8. De diepte mag maximaal 15 meter bedragen, zulks gemeten vanaf de voorgevel.
 9. Het bebouwde oppervlakte van het perceel mag maximaal 275 m² bedragen.
 10. De woning dient te worden aqfgedekt met een kap, waarvan de dakhelling ten  minste 20 graden en maximaal 50 graden bedraagt.

Bijgebouwen

 1. Maximaal aan één zijde van het hoofdgebouw (woning) mogen bijgebouwen in de  erfgrens   worden gebouwd.
 2. De afstand van het bijgebouw tot de voorgevelrooilijn dient ten minste 3 meter  te bedragen.
 3. De goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3.5 meter bedragen.
 4. De nokhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5.5 meter bedragen.


Overig

 1. Op het eigen terrein dienen ten minste 2 parkeerplaatsen aanwezig te zijn.


Stedenbouwkundig uitgangspunt

 1. De woning die zal worden ontwikkeld dient aangepast te zijn aan de voorgevels  van de woningen Biesstraat 72  en Biesstraat 74 te Heythuysen.

 

Voorzieningen en installaties

 

BESTEMMING

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Heythuysen 1999” en heeft als bestemming “Woondoeleinden W” zulks met dien verstande dat de bestemming is gerelateerd aan de bestaande woningen. Een nieuwe woning is niet toegestaan. Een specifieke vrijstelling- of wijzigingsbevoegdheid is niet opgenomen in het bestemmingsplan. Dit betekent dat om medewerking te kunnen verlenen aan het plan tot een herziening van het bestemmingsplan moet worden besloten dan wel een projectbesluit moet worden genomen. De gemeente heeft bij schrijven aangegeven in principe bereid  te zijn medewerking te verlenen aan een projectbesluit  en de daarvoor de benodigde procedures te willen doorlopen. Thans kan worden overgegaan tot het indienen van een concreet verzoek tot vaststelling van een projectbesluit ten behoeve van 1 nieuwbouwwoning aan de Biesstraat te Heythuysen. De indieningsvereisten zijn op ons kantoor beschikbaar. Indien u niet bekend bent met dit soort procedures is het aan te bevelen u te laten begeleiden door een deskundige op dit gebied. Ons kantoor kan u daarbij behulpzaam zijn.


GEMEENTE LEUDAL

Met 37.000 inwoners heeft de gemeente Leudal een functioneel sterke positie in Midden Limburg. In deze "Tuin van Limburg" liggen enkele unieke natuurgebieden, zoals Exaten, Beegderheide en natuurlijk het Leudal: een prachtig afwisselend natuurgebied. In deze natuurlijke omgeving zijn volop wandel- fiets- en ruiterroutes aanwezig. Voor degene die dit deel van Limburg niet kennen is het een ware ontdekking. Heythuysen kent een rijk cultureel en sociaal leven en heeft een ruim aanbod aan diverse winkels. De historische steden en lieflijke oeverdorpjes, de uitgestrekte natuurgebieden en indrukwekkende landschappen, de gastvrijheid van de inwoners plus de internationale ligging tussen België en Duitsland zijn de troeven van deze streek. De  steden Düsseldorf, Maastricht en Eindhoven zijn allen binnen 45 minuten bereikbaar. Kortom een ideale vestigingsplaats om te wonen, werken en recreëren.

De gemeente Leudal telt 18 basisscholen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor kinderen vanaf 12 jaar zijn 2 scholen voor VMBO, 1 school voor Havo en 1 school voor VWO. Naast het reguliere  basisonderwijs zijn er in de regio 2 speciale scholen voor basisonderwijs.


Mail vriend / vriendin |  Neem contact met ons op  | Download brochure