Visual 1

Dorpstraat 75 Roermond - Asenray

Omschrijving

ALGEMEEN

Adres
Dorpsstraat 75, 6042 LA Asenray (Roermond)

Vraagprijs
€ 125.000,= kosten koper  

Aanvaarding
Direct

Perceelsgrootte
776 m²

ASENRAY

Asenray ligt in het landelijke gebied tussen de stad Roermond en de Duitse grens. Het dorp ligt vanaf 2008 aan het (internationale) snelwegennet. De drie belangrijkste wegen zijn: aan de westzijde de A73, aan de noordzijde door de N280-oost en enkele kilometers verder door de (in aanbouw zijnde) BAB52. Het nabijgelegen kastelendorp Boukoul is rijk aan natuurschoon (bossen). Er bevinden zich verschillende historische gebouwen (een bijzonder fraai kasteel en enkele voorname boerenhofsteden / landhuizen), alsmede restanten van een oude Romeinse weg.

BOUWMOGELIJKHEDEN

 Hoofdgebouwen

 1. De voorgevel van het hoofdgebouw wordt gelijk aan de voorgevel van de hoofdgebouwen op de belendende percelen binnen deze bestemming gesitueerd, met dien verstande dat, wanneer de voorgevels van de belendende percelen niet in dezelfde lijn zijn gelegen, de voorgevel
  van het hoofdgebouw wordt gesitueerd binnen de zone tussen de
  voorgevels van de belendingen.
 2. De bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 10 meter.
 3. De goothoogte van de hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 6 meter.
 4. De afstand van de hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen
  bedraagt voor vrijstaande woningen tenminste 2,50 meter. 
 5. Het bouwpercentage bedraagt ten hoogste 40%

Bijgebouwen

 1. Bijgebouwen worden tenminste 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het   hoofdgebouw geplaatst, tenzij het een aan de weg gelegen open stallingruimte voor personenauto´s betreft.
 2. Het totale grondoppervlak van bijgebouwen bedraagt per bouwperceel
  voor woondoeleinden maximaal 70 m²,Het bepaalde in het bestemmingsplan
  onder 15.2.2 onder h is hier van overeenkomstige toepassing. 
 3. De goothoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt ten hoogste 2,70 
  meter.
 4. De bouwhoogte van bijgebouwen met kap bedraagt ten hoogste 5 meter.
 5. De bouwhoogte van bijgebouwen zonder kap bedraagt ten hoogste 3 meter.
 6. De goothoogte van bijgebouwen aansluitend aan het hoofdgebouw bedraagt
  ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw.


INSPIRATIE 42 VILLA’S
Om u te inspireren over het grote aantal mogelijkheden verwijzen wij u graag naar de mogelijkheden die Livingstone u biedt. Het is geen verplichting om met Livingstone te bouwen. Wij attenderen u uitsluitend op de mogelijkheden van Livingstone.  Livingstone biedt kosteloos 42 inspirerende ontwerpen aan,  die u indien gewenst verder naar uw hand kunt zetten. De afbeelding van de villa gebruikt op de voorpagina van deze brochure (villa nummer 350) heeft een inhoud van 562 m3 en kost sleutelklaar € 204.100,= (prijspeil mei 2011). Technische documentatie van deze villa is op ons kantoor beschikbaar en kunnen wij u toezenden. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.livingstone.org

 

Voorzieningen en installaties

 

Niet van toepassing


Mail vriend / vriendin |  Neem contact met ons op  | Download brochure